Càpsula 1 | La seqüència clau per la cerca de feina

Durada

2 minuts i 04 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació