PFI Adaptats: Auxiliar establiments hotelers i restauració / Auxliar fusteria / Auxiliar fabricació mecànica i instal·lacions electrotècnicques / Auxiliar de vendes

Durada

3 minuts i 53 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació