INS Santa Eulàlia

Av. Santa Eulàlia, 72 08223 Terrassa

93 731 40 80

[email protected]

agora.xtec.cat/ies-santaeulalia/

Píndoles i exhibicions

Píndola: “CFGM Manteniment electromecànic. Orientat a manteniment d’ascensors”
Píndola: Instal·lacions de producció de calor. Orientat a instal·lació i manteniment de piscines
Píndola: Instal·lacions frigorífiques i de climatització
Píndola: CFGM Vídeo, discjòquei i so
Píndola: Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (LOGSE)
Píndola: Instal·lacions Elèctriques
Píndola: Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
Píndola: Mecatrònica industrial
Píndola: CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
Píndola: CFGS Il·luminació, captació i tractament d’imatge
Píndola: CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles
Píndola: Ensenyament i Animació Socioesportiva
Píndola: Condicionament físic
Píndola: Administració i finances
Píndola: Sistemes Electrotècnics i automatitzats

Documents

Enllaços d’interès

Jornades de Portes Obertes

Categories Stands

Centres FP Inicial
Centres FP per l’Ocupació
Centres Formació Arts Plàstiques
Universitat
Entitats
Centres Educatius d’Adults
Centres Secundària
Escoles d’idiomes
Administracions públiques
Empreses