Mur Interactiu

Actiu els dies de la Fira.

Fet amb Padlet

Xerrades

Píndoles (in)formatives

Exhibicions

Orientacions

Participants a la fira