ESEIAAT – UPC

C. Colom, 1, 08222 Terrassa

93 739 81 02

[email protected]

eseiaat.upc.edu

Píndoles i exhibicions

Píndola: Vola amb l’ESEIAAT !

Píndola: Flight with the ESEIAAT !

Píndola: Vídeo entrevista al Director

Píndola: Enginyeries UPC Terrassa, les enginyeries del Segle XXI

Píndola: Engineering UPC Terrassa, the engineers of the 21st Century

Píndola: UPC ESEIAAT // Fòrum Empreses 2020

Píndola: UPC ESEIAAT // Business Forum 2020

Píndola: Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

Píndola: Grau en Enginyeria Elèctrica

Píndola: Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica

Píndola: Grau en Enginyeria Mecànica

Píndola: Grau en Enginyeria Química

Píndola: Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Píndola: Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Píndola: Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil

Píndola: Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

Píndola: Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

Categories Stands

Centres FP Inicial
Centres FP per l’Ocupació
Centres Formació Arts Plàstiques
Universitat
Entitats
Centres Educatius d’Adults
Centres Secundària
Escoles d’idiomes
Administracions públiques
Empreses